Končno ledvično odpoved v Sloveniji vsako leto doživi približno 230 ljudi. Potrebujejo nadomestno zdravljenje ledvične odpovedi, ki traja do konca življenja. Odločiti se morajo, kako se bodo zdravili, saj je na voljo več vrst zdravljenja. Da bo ta odločitev dobra, morajo dobro poznati vse možnosti nadomestnega zdravljenja končne ledvične odpovedi. Z načini zdravljenja jih seznanijo zdravniki, medicinske sestre in drugi bolniki. Pri večini bolnikov je izbira nadomestnega zdravljenja njihova odločitev, pri nekaterih bolnikih pa izbiro zdravljenja narekujejo omejitve zaradi njihovega zdravstvenega stanja.

Bolnikom je na voljo veliko možnosti – več, kot morda sprva pričakujejo. Predstavljamo vam zgodbe ljudi s končno odpovedjo ledvic, ki so se odločili za metodo zdravljenja, ki ni primerna samo za njihovo zdravstveno stanje, ampak se tudi najbolj sklada z njihovim življenjskim slogom.
Za navdih in v vzpodbudo.

Naše zgodbe